Εξέδρα Εργασίας Hangcha 120XEN

Καινούρια Ηλεκτροκίνητη εξέδρα εργασίας HANGCHA

Εργοστάσιο κατασκευής: HANGCHA
Τύπος: 120XEN
Ανυψωτική ικανότητα: 320 kg
Συσσωρευτής: 24 V 
Ύψος εργασίας: 12.000 mm

Κωδικός προϊόντος: 00.05384

Δείτε επίσης

Μενού